برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت اینترفیس ارتباطی سنسور رسانایی سنج درون چاهیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده تکنولوژی تولید 

گروه پژوهشی: مهندسی برق ـ قدرت

پژوهشگران: 
سینا علیرضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1388

کارفرما: طراحی و ساخت اینترفیس ارتباطی سنسور رسانایی سنج درون چاهی

خروجی طرح: 

برای اجرای هر طرح ای که بخواهد از سنسور فوق استفاده کند مورد نیاز است.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

سنسورها و سخت افزار مربوطه در محل چاه ارت دما، رطوبت و مقاومت خاک به وسیله سنسور ویژه ای که تکنولوژی آن مربوط به سال 2007 کشور آمریکا بوده و از دقت بالایی برخوردار است اندازه گیری می گردد. مقاومت ارتینگ نیز به وسیله ارت تستر اندازه گیری شده و پس از تقویت و نویزگیری به سمت کامپیوتر ارسال می گردد.
دیتاهای خوانده شده از سنسور و ارت تستر از طریق دستگاه طراحی شده و از پورت
USB به کامپیوتر ارسال می گردد. طی ارسال و پردازش این داده ها، کامپیوتر فرامینی را به دستگاه ارسال کرده و باعث تحریک مدار فرمان می شود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):