برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی مسائل فقهی و حقوقی انتقال و اهداء تخمک و جنین در مراکز درمانی IVF تهرانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده فنآوریهای نوین علوم پزشکی ابن سینا 

گروه پژوهشی: علوم پایه پزشکی- جنین شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1383

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران

خروجی طرح: 

تهیه و چاپ مقالات در فصلنامه زمستان 79 و 78 و کتاب روش های نوین تولید مثل انسان از دیدگاه فقه و حقوق، 81
ارائه مقاله در پنجمین سمینار روش های درمان نا
باروری ،79 و The Attitude Of Iranian Law to Reproduction Present Situation and Future Prospects (ESHRE 2000)


نوع: کاربردی

 
تلفن: 22432020-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه شهید چمران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، انتهای بلوار داخل دانشگاه
 

چکیده:

به دنبال گسترش روزافزون دامنه مباحث ART و افزایش چالش ها در مباحث مربوط به این شاخه تخصصی از علوم زیست شناختی، پژوهشکده ابن سینای جهاد دانشگاهی در پی آن برآمد تا مجموعه آرا و نظرات حقوقی و فقهی را جمع آوری و توسط گروهی از روحانیون و متخصصان رشته های حقوق، فقه اسلامی، پزشکی و ART به بحث و نقد بگذارد. در این باره پس از تعیین گروه کاری طی مدت یکسال کلیه نظرات فقها و روحانیون و دلایل استنادی آنان از کتب و سنت، مبانی اجماع علما، آرای حقوقی و اصول حقوقی پذیرفته شده در این امر و نیز پیشینه حقوقی ART در چند کشور خارجی صاحب سبک از جمله انگلستان- فرانسه و استرالیا بررسی شد. دلایل موافقان و مخالفان در هر گروه مورد بررسی قرار گرفت تا در نهایت به تدوین مجموعه ای جامع و مانع از اطلاعات و آرای حقوقی و شرعی موجود پیرامون ART منجر شد.
در نهایت باید گفت یکنواختی در رژیم حقوقی حتی در سایر کشورهای جهان نیز به چشم نمی خورد و تشت آرای حقوقدانان در مورد جنبه های مختلف
ART وجود دارد. ضمن آنکه پراکندگی و عدم هماهنگی آرای فقها و اندیشمندان علوم دینی از آن هم بیشتر است، با این حال می توان گفت در غالب روش های ART می توان به اجماع آنان در نهی و نفی برخورد نمود. با این وصف باید امیدوار بود که با گذشت زمان و تداوم بحث های اخلاقی، حقوقی، مذهبی و علمی موجبات ایجاد رویه ای واحد در امور مربوط به ART فراهم آید.
مبانی حقوقی و مذهبی کشور تا حد زیادی می تواند پاسخگوی نیازها و حقوقی
ART در ایران باشد و در عین حال برای بهبود شرایط باید تاسیسات حقوقی جدیدی تعریف و تاسیسات سابق تغییر داده شود و برای این منظور فقه پویای شیعه بسیار مددرسان خواهد بود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):