برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

اجرای سیستم آبیاری تحت فشار (قطره ای) نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهانگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: آبیاری

پژوهشگران: 
نظری محمدرضا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1383

کارفرما: نیروگاه شهید محمدمنتظری

خروجی طرح: 

با صرفه جویی ای که در نتیجه اجرای این طرح صورت گرفت با استفاده از پساب موجود می توان حدود 15 هکتار فضای سبز را آبیاری نمود.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

هدف از اجرای این طرح استفاده از پساب کارخانه جهت آبیاری فضای سبز است. به دلیل محدود بودن منابع آب و نزولات جوی درکشور ما استفاده از روش های آبیاری مدرن ضروری است. در این طرح ابتدا نقشه های اجرایی با محدوده مورد نظر تطبیق و پیاده گردید. پس از آن عملیات اجرایی شامل حفاری جایگاه لوله های اصلی، نیمه اصلی و فرعی آغاز و نسبت به لوله گذاری، نصب لوازم و اتصالات، نصب ایستگاه پمپاژ و ایستگاه کنترل مرکزی اقدام گردید. در پایان تست کل شبکه انجام شد. در این طرح 32 هکتار از فضای سبز داخل نیروگاه شهید محمدمنتظری اصفهان تحت پوشش سیستم آبیاری موضعی (بابلر) قرار گرفت.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):