برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تهیه گاز فلوئورگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
عاقل یاسمین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  فروردین 1373

کارفرما: اداره کل صنایع خوزستان

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی و آزمایشگاهی تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

در این طرح ابتدا ترکیب «HF» را از «فلوراسپار» (کلسیم فلورید) به دست آورده از این ماده که به عنوان نقطه شروع بسیاری از ترکیبات فلور به حساب می آید.گاز فلور تولید گردیده است.
ماده«
HF» در صنعت از واکنش فلوراسپار با «اسید سولفوریک» در راکتورهای عظیم حاصل می شود. این ماده در آزمایشگاه از واکنش «کلسیم فلورید» و اسید سولفوریک و سپس جمع آوری گاز حاصل در حلال آب با کارکرد حدود 80% تهیه گردید.
فاز دوم طرح تهیه «
F2» می باشد. «فلوئور» مولکول دو اتمی است که به صورت گاز زرد کم رنگ در دمای معمولی وجود دارد. این عنصر در ساخت ترکیبات زیادی که هریک کاربرد مهمی دارند به کار می رود. از جمله انواع ترکیبات معدنی که در ساخت و تهیه آن ها از فلوئور استفاده می شود می توان به «اورانیم هگزافلورید، سولفورهگزافلورید (یک گاز دی الکتریک)، واسطه های فلوروشیمیایی» و در صنعت داروسازی و برخی از علف کش های گیاهی اشاره کرد. گاز فلوئور (F2) در آزمایشگاه به روش الکترولیز «HF» و با تغییر فاکتورهای موثر دما، ولتاژ و تعداد مول های «KF» به «HF» برای دستیابی به بالاترین کارکرد تهیه گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):