برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طرح مطالعاتی و آمایشی «شفق»گروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: شهرسازی

پژوهشگران: 
بهزادفر مصطفی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1370

کارفرما: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

مطالعات آزمایشی برای سازمان دهی فضاهای نظامی و دفاعی تحت عنوان «طرح شفق» به شناسایی و تجزیه و تحلیل ویژگی های محیطی حوزه شمالی خلیج فارس با نگرش و هدفمندی آمایش نظامی انجام یافته است.
به منظور سازمان دهی فضاهای نظامی- دفاعی در حوزه شمالی خلیج فارس طرح مطالعاتی شفق در دو فاز، مطالعات کتابخانه ای و مطالعات میدانی انجام و سپس با تحلیل ویژگی های محیطی، اقتصادی- اجتماعی و نظامی آمایش نظامی- دفاعی منطقه تدوین گردیده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):