برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

کاربرد جعبه ابزارهای نرم افزار مطلب در میکروکنترلرهاگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده تکنولوژی تولید 

گروه پژوهشی: مهندسی برق ـ قدرت

پژوهشگران: 
خیامی مهدی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1388

کارفرما: پژوهشکده تکنولوژی تولید

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

علاقه مندی دانشجویان و محققین به نرم افزار مطلب همچنین نیاز به میکروکنترلرها باعث گردید تا این امکان جدید را مورد مطالعه قرار گیرد.
اگر این امکان به گونه ای باشد که قابلیت های استفاده کنندگان را تا حدودی افزایش دهد می توان این امکان را به صورت یک کتاب مجلد درآورد.
دسته بندی نرم افزار مطلب به سه قسمت و هر قسمت به صورت سه فصل درآمده است:
ـ ابزارTarget Support Package FM5
ـ جعبه ابزار Real Time Windows Target
ـ ابزار
Xpc targetکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):