برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تهیه نرم افزار برای مکانیزه نمودن سیستم خدمات آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایرانگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه تکنولوژی 

گروه پژوهشی: مهندسی صنایع

پژوهشگران: 
حجت سیدکاظم (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1379

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی ارتش

خروجی طرح: 

دانش فنی تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66043905-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف خیابان شهید قاسمی، پلاک 79 صندوق پستی: 686-13445
 

چکیده:

تهیه نرم افزار فوق شامل: ثبت نام، انتخاب واحد، حذف و اضافه، برنامه ریزی آموزشی، امتحانات، فراغت از تحصیل، شهریه و حسابداری امور دریافت و پرداخت دانشجو، بانک اطلاعات هیات علمی، لیست حق التدریس اساتید، ارزشیابی دانشجو و اساتید و مسائل استحقاقی دانشجویان.
- نصب و راه اندازی نرم افزار به صورت آزمایشی و نهایی
- آموزش کاربری نرم افزاری به افراد مورد نظر کارفرما (5 نفر)
- پشتیبانی از نرم فزار به مدت 8 ماه پس از راه اندازی نهائی
- توسعه نرم افزار و نصب آنها در قسمت های معاونت آموزشی، دانشکده پزشکی، دانشکده پیراپزشکی و دانشکده پرستاری (به دلیل موجود نبودن سیستم شبکه و پراکنده بودن دانشکده ها)کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):