برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تولید و تبادل انرژی برق منطقه ای خوزستان در فصول مختلفگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده تکنولوژی تولید 

گروه پژوهشی: مهندسی برق ـ قدرت

پژوهشگران: 
سینا علیرضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1388

کارفرما: پژوهشکده تکنولوژی تولید

خروجی طرح: 

تدوین و ارائه گزارش نهایی طرح.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

برق منطقه ای خوزستان در حال حاضر (شرایط پیک بار تابستان 87) با داشتن 157 پست برق انتقال و فوق توزیع به ظرفیت منصوبه 18908 مگاولت آمپر، کار انتقال انرژی الکتریکی درسطح دو استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را در وسعتی حدود 78000 کیلومتر مربع بر عهده داشته و دومین مصرف کننده انرژی الکتریکی بعد از استان تهران می باشد. در تابستان سال جاری ماکزیمم نیاز مصرف 5422 مگاوات (پیک بار 5322 مگاوات) بوده و با پیش بینی رشدی معادل 1.8 درصد، میزان پیک مصرف شبکه خوزستان در تابستان 88 معادل 5861 مگاوات برآورد گردیده است. البته شایان ذکر است استان خوزستان در کنار دارا بودن مصرف بالا یکی از بزرگترین قطب های تولید کشور نیزمی باشد و با دارا بودن ظرفیت تولید حدود 9816 مگاوات، یکی از بزرگترین استان های تولید کننده انرژی در میان سایر استان های کشور است، سهم تولید نیروگاه های حرارتی 2824 مگاوات و مابقی (6992 مگاوات) نیز ظرفیت نامی نیروگاه های برق آبی است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):