برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تهیه «منوسدیم گلوتامات»گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
ناجی مهدی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  فروردین 1372

کارفرما: اداره کل صنایع استان خوزستان

خروجی طرح: 

دانش فنی حاصل از نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

یکی از معلول ترین آمینواسیدهای طبیعی، «اسید گلوتامیک» و نمک های آن هستند که با سابقه طولانی و تاریخی در غذا به کار برده شده اند. این اسیدها به تنهایی برای اسیدی کردن غذاها به کار می رود و نمک آن به عنوان تشدید کننده طعم غذاها استفاده می شود. گلوتامات در تمامی طبیعت و حتی در غذا و بدن انسان به دو صورت آزاد و به عنوان یک جزء ساختار پروتئین ها و «پیتید»ها یافت می شود. نمک سدیم آن به «MSG» (منوسدیم گلوتامات) موسوم است که در پخت یا پروسه غذایی به عنوان عامل طعم دهنده در سوپ ها، آبگوشت ها و در موادغذایی بسته بندی شده و منجمد نظیر گوشت های یخ زده و سبزیجات مورد استفاده قرار می گیرد. در این طرح روش تهیه «MSG» از ملاس مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت و با تخمیر ملاس، ماده فوق تهیه گردید. این امر زمینه را برای بهره برداری اقتصادی و مفید از ملاس که یکی از محصولات ضایعاتی کارخانجات تولید قند است مهیا می کند و با اجرای صنعتی روش فوق کشور را از ورود «MSG» بی نیاز خواهد ساخت.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):