برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

نمایش و مانیتور مقاومت اهمی چاه های ارت AC و DC شرکت مخابراتگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده تکنولوژی تولید 

گروه پژوهشی: مهندسی برق ـ قدرت

پژوهشگران: 
سینا علیرضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1388

کارفرما: شرکت مخابرات خوزستان

خروجی طرح: 

با نصب سنسورهای لازم و اندازه گیری مقادیر موثر می توان به وسیله نرم افزار طراحی شده مقدار مقاومت اهمی چاه را قبل از خارج شدن از محدوده استاندارد ملاحظه نمود و جهت رفع آن برنامه های پیش گیرانه را اجرا کرد.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

سیستم ارت یکی از بخش های اساسی است که امروزه در هر کارخانه، شرکت تحقیقاتی، صنعت و منازل مسکونی وجود دارد. همچنین یکی از شاخص هایی که در استاندارد بودن یک مجموعه یا سازمان مورد ارزیابی قرار می گیرد، حفاظت از برق گرفتگی است که این مساله به وسیله یک سیستم ارت استاندارد و قابل دستیابی است. در مصارف الکترونیکی و مخابراتی نیز داشتن یک ارت استاندارد باعث کاهش نویزپذیری دستگاه های اندازه گیری و نیز فرستنده ها و گیرنده ها، مولد پالس ساعت و ... خواهد شد. در سیستم های خانگی و صنعتی (قدرت) مقاومت یک چاه ارت استاندارد 2 اهم و درمصارف مخابراتی و الکترونیکی کمتر از 5.0 اهم در نظر گرفته می شود و معمولا سعی می شود مقاومت چاه ارت زیر حد استاندارد باشد.
نمونه برداری از مقدار مقاومت اهمی چاه و شبکه ارتینگ و همچنین مقاومت ویژه خاک می تواند روند رشد مقاومت اهمی چاه را نشان دهد. محققین در این طرح به دنبال یافتن عوامل موثر و تاثیرگذار بر مقاومت اهمی شبکه ارتینگ و در نهایت مانیتور کردن و رکوردگیری از آنها بوده اند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):