برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

سنتز «پالمیتات آلومینیوم»گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
فیلی قیس (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1371

کارفرما: نهاجا

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی تدوین و به کارفرما واگذار گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

«پالمیتات آلومینیوم» یکی از نمک های فلزی «پالمیتک اسید» است و دارای اهمیت زیادی به ویژه در صنایع نظامی می باشد. تهیه این ماده از خارج کشور علاوه بر داشتن مشکلات متعدد مستلزم صرف هزینه ارزی هنگفتی است. هدف از این پروژه، بررسی روش های مختلف تهیه این ماده و در نهایت بررسی توجیهی تولید آن بوده است.
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده:
- بررسی و تعیین روش های مختلف ساخت پالمیتات آلومینیوم
- برآورد اقتصادی طرح
- بررسی امکان ساخت پالمیتات آلومینیوم در داخل کشورکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):