برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مستندسازی نظام کیفیت جهاددانشگاهی صنعتی شریفگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه تکنولوژی 

گروه پژوهشی: مهندسی صنایع

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1379

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

دانش فنی طرح تدوین و تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66043905-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف خیابان شهید قاسمی، پلاک 79 صندوق پستی: 686-13445
 

چکیده:

1- بررسی کلیه 97 بند دفترچه راهنمای مربوط به ارزیابی نظام کیفیت واحدهای تحقیقاتی و طراحی مهندسی جمع آوری اطلاعات و مستندسازی، بر اساس خواسته های دفترچه راهنمای مذکور در جهاددانشگاهی واحد صنعتی شریف، به عنوان یک موسسه تحقیقاتی / طراحی مهندسی.
2- انجام فرآیند ممیزی و امتیازدهی بر اساس فهرست وارسی ارزیابی نظام کیفیت واحدهای تحقیقاتی/ طراحی مهندسی، بر اساس مستندسازی انجام شده برای تعیین رتبه جهاددانشگاهی صنعتی شریف.
3- اخذ درجه
B+ از ساپکو با توجه به مستندات تهیه شده و انجام جلسات ارزیابی ساپکو.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):