برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تولید بوش دیسک ترمز قطارگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: مهندسی مکانیک

پژوهشگران: 
الحسینی سیدحسن (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  فروردین 1381

کارفرما: شرکت قطارهای مسافری رجاء

خروجی طرح: 

تولید دانش فنی و نمونه ها به کارفرما تحویل گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

یکی از قطعات مصرفی راه آهن، بوش دیسک ترمز است. با توجه به شرایط کاری قطعه، جنس آن از فولاد فنر انتخاب می شود و روش ساخت آن ماشینکاری است که در تکمیل فرآیند از عملیات اسپارک نیز استفاده می شود. همچنین با توجه به جنس قطعه و سختی مورد نظر با عملیات حرارتی مناسب خواص مکانیکی مطلوب در قطعه ایجاد می گردد. به علت اهمیت قطعه، مراحل کنترل کیفی از نظر ابعاد هندسی و خواص متالورژی در طول فرآیند تولید عمل می گردد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):