برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

گونه شناسی معماری و سازه ای مسکن های روستایی «استان سمنان»گروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: معماری

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1373

کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است و مرحله تکمیلی آن به مرحله اجرا در آمده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

هدف از انجام این طرح، شناسایی تیپ مسکن های روستایی و ویژگی های معماری و سازه ای بود که بر این اساس تعداد 40 روستا از روستاهای «استان سمنان» بر اساس مطالعات میدانی و نمونه گیری خوشه ای در سه پهنه کوهستانی، پایکوهی و دشتی انتخاب و تیپ مسکن ها در این روستاها برداشت و ویژگی های معماری و سازه ای آن ها بررسی گردید. سپس تیپ غالب مسکن در محیط با توجه به شرایط طبیعی، اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و کالبدی برای انجام طرح های اجرایی پیشنهاد گردید. نتایج این تحقیق برای طراحی مجتمع های مسکونی مورد استفاده قرار گرفته است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):