برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ذوب احیایی و سرباره سازی «کنسانتره ایلمینت»گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی متالورژی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  دی 1369

کارفرما: موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

ذوب احیایی و سرباره سازی«کنسانتره های تیتانیوم دار» با کمک ذوب، یکی از روش های صنعتی موجود برای حذف باطله ها و افزایش عیار تیتانیوم می باشد. روش کار بر اساس تشکیل و جدا شدن سرباره های اکسیدی از مذاب آهن است. این سرباره که حاوی «Al2O3، CaO، SiO2 و MgO» می باشد، درصد بالایی از تیتانیوم را به صورت «TiO2» به سرباره وارد می کند و بر روی مذاب آهن (موجود در سنگ معدن) شناور می نماید. با سرباره گیری می توان مذاب آهن را (به عنوان باطله) جدا کرده و سرباره حاصل را برای عملیات بعدی و حذف سایر ناخالصی های اکسیدی به کار برد.
این پژوهش بر روی 12 نمونه «کنسانتره ایلمینت کهنوج» با عیارهایی بین 40-22 درصد «
TiO2» عملیات ذوب و سرباره سازی انجام شد. در برخی از این آزمایش ها از ذوب نیز استفاده گردید که منجر به حصول بهترین نتایج بوده است. نتایج حاصل نشان دهنده حذف ناخالصی ها و تهیه سرباره هایی محتوی 65-40 «TiO2» بوده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):