برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت نمونه های مختلف «هایبرید»گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی برق و کامپیوتر

پژوهشگران: 
جوکار محمدعلی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1371

کارفرما: نهاجا

خروجی طرح: 

دانش فنی حاصل از این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

امروزه مدارهای «هایبرید» با دارا بودن «المان»های بسیار کوچک و اشغال فضای بسیار کم و داشتن قابلیت های منحصر به فرد، جایگزین های مناسب و روبه گسترشی برای مدارهای الکترونیکی هستند.هایبریدها معمولا با هدف خاص (Special Purpose) و به صورت سفارشی ساخته می شوند. در این پژوهش طراحی و ساخت این گونه مدارات در برنامه های جهاد قرار گرفت و بعد از مطالعات، طراحی و سازمان دهی تجهیزات چندین نمونه از این مدارات ساخته شد.
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده عبارتند از:
سه نمونه مختلف هایبرید که برای کارفرما بسیار حیاتی بود و مصرف بیش تری بر روی بردهای الکترونیکی آن ها داشت با توجه به فضای بسیار کمی که روی بردها بود طراحی و ساخته شد و پس از آن بسته بندی گردید و سپس شماره سریال به صورت مناسب روی آن حک گردید و پس از نصب کامل روی بردهای الکترونیکی مربوط تحویل کارفرما گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):