مشخصات

عنوان: مجموعه فرهنگی- تفریحی یکصد واحدی چپکرود

گروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: معماری

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  مهر 1384

کارفرما: هیئت مدیره فرهیختگان جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نقشه و گزارش نهایی تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

طراحی مرحله اول و دوم مجموعه فرهنگی ـ تفریحی یکصد واحدی فرهیختگان جهادانشگاهی واقع در منطقه چپکرود بین شهرهای بابلسر و ساری در زمینی به مساحت تقریبی 4.5 هکتار انجام می شود.
این مجموعه از فضاهای عملکردی زیر تشکیل شده است:
1
ـ واحدهای ویلائی یک خوابه و دو خوابه در قطعه های تفکیک شده
2
ـ مسیر پیاده روی و دوچرخه سواری اطراف
3
ـ مسیرهای حرکت سواره
4
ـ مجموعه ورودی
5
ـ ساختمان بازسازی شده مرکزی با عملکرد اقامتی
6
ـ انبارها و فضاهای تاسیساتیکلیدواژگان:

 
 
Title:

Abstract:

Keyword(s):