برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی عیوب جرثقیل 100 تنی صنایع فولاد و ارائه راهکارگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده تکنولوژی تولید 

گروه پژوهشی: مکانیک جامدات

پژوهشگران: 
نوذریان مهدی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1388

کارفرما: پژوهشکده تکنولوژی تولید

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

این طرح با توجه به وجود ترک هایی در ناحیه کلگی جرثقیل 100 تن صنایع فولاد جهت بررسی دقیق مساله و ارائه راهکار اجرا گردید.
ابتدا به بررسی ترک های ایجاد شده و پروسه جوشکاری اصلاحی انجام شده شامل
WPS و تست های انجام شده پرداخته شد. سپس به تحلیل شرایط کارکردی جرثقیل پرداخته شد تا منشا ترک ها مشخص شود پس از مطالعه و بررسی موضوع منشا ترک ها، بارگذاری بیش از حد تشخیص داده شده و جهت تقویت سیستم موجود پیشنهادات لازم ارائه گردید. با توجه به محدودیت های بیان شده جهت تعمیر جرثقیل، استفاده از یک سازوکار تقویت کننده در منطقه ترک های ایجاد شده مفید واقع شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):