برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طرح تدوین کتاب «هویت شهری» یاسوجگروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  واحد استان کهگیلویه و بویراحمد 

گروه پژوهشی: معماری شهرسازی

پژوهشگران: 
غفاری مرتضی (همکار طرح)
مسعودی مقام محمود (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1384

کارفرما: سازمان مسکن و شهرسازی استان

خروجی طرح: 

نتایج طرح به کارفرما و وزارت مسکن و شهرسازی تحویل گردیده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2222948-0741

نشانی سازمان مجری: یاسوج، میدان معلم، جنب اداره راهنمایی و رانندگی، جهاددانشگاهی
 

چکیده:

طرح تدوین «کتاب هویت شهری» شهر یاسوج، در پی کسب آگاهی از این مسئله است که یک فضای زیستی معین چگونه در اراتباط با ویژگی های انسانی، اقلیمی و تاریخی شکل می گیرد و از چه طریقی به ارائه هویت های خرد و کلان در ارتباط با انسان ها و گروه های انسانی دست می یابد. این پژوهش، رشته های پنهان و آشکاری را که احساس تعلق و یا عدم تعلق خاطر نسبت به شهردار در اذهان شهروندان ایجاد می کند، بررسی می نماید، تاثیرات شگرف رخدادهای جهانی، منطقه ای و بومی را بر شکل گیری و تحویل شهر یاسوج و نیز تحویل مفهوم هویت انسانی این شهر در طول دوران گذار دهه های اخیر به چالش می گذارد و در این راه مبنای شناخت خود را بر تعدد چشم اندازها و استفاده از نوعی از دانش ها و رسانه های آگاهی بخش قرار می دهد.
روش تحقیق در این پروژه به لحاظ نظری، ترکیبی و به لحاظ اجرایی، گروهی و دستاوردهای آن به تمامی عرصه های یک توسعه پایدار و ممکن قابل دسترسی خواهد بود
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):