برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی ترمز جرثقیل 75 تنی بخش اسلب صنایع فولادگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده تکنولوژی تولید 

گروه پژوهشی: مکانیک جامدات

پژوهشگران: 
محمدی مجد حسن (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1388

کارفرما: پژوهشکده تکنولوژی تولید

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

در این طرح با توجه به مشکلات ناشی از عدم کارایی مناسب ترمز جرثقیل 75 تنی بخش اسلب صنایع فولاد و احتمال پیش آمدن حوادث به مطالعه دقیق کارآمدی این ترمزها پرداخته شد.
در این راستا ابتدا، خصوصیات مکانیکی و مشخصات سیستم های جرثقیل از جمله مکانیزم و ابعاد هندسی ترمز، گیربکس و سازه از اسناد فنی استخراج شد همچنین شرایط میدانی و کارکردی این جرثقیل بررسی گردید. سپس به بررسی استانداردهای مربوط به این زمینه پرداخته شد و نهایتا پس از انجام محاسبات مهندسی ناکارآمدی این ترمز برای جرثقیل فوق الذکر اثبات گردید
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):