برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

گورستان ها (حفاظت و بهسازی گورستان های متروکه شهر تهران)گروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: معماری و شهرسازی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  خرداد 1384

کارفرما: دفتر تحقیقات وزارت مسکن و شهرسازی

خروجی طرح: 

نتایج طرح تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

در گستره 700 کیلومترمربعی شهر تهران، بالغ بر 60 مورد قبرستان وجود دارد که در اغلب آنها تدفین صورت نمی گیرد. مجموع این گورستان ها سطحی بیش از یکصد هکتار از اراضی شهر را به خود اختصاص داده است.
در حالی که ظرفیت بهشت زهرا نیز به زودی تکمیل خواهد شد
.
با توجه به قرارگیری این گورستان ها در داخل بافت شهری نمی توان آنها را به حال خود رها کرد یا نادیده گرفت. هدف از این پروژه، حفاظت از گورستان ها به عنوان فضاهای هویتی- تاریخی شهر و بهسازی گورستان هایی که در معرض تخریب و نابودی قرار دارند است
.
در این طرح پس از تدوین متدولوژی انجام مطالعه‏ در مرحله اول برداشت مقدماتی و تهیه شناسنامه گورستان های مذکور با توجه به طرح های بالادست شهری صورت گرفت
.
در این مطالعه، هر گورستان از منظر موارد ذیل شناسائی شد
.
1- مسائل حقوقی و شرعی
2- مسائل مدیریتی
3- مسائل زیست محیطی
4- مسائل فرهنگی- اجتماعی
5- مسائل کالبدی- فضائی
در مرحله دوم شناخت تفصیلی گورستان های منتخب (18 گورستان) و تحلیل هر کدام از ابعاد ذیل انجام شد
:
1- مسائل عملکردی
2- مسائل حقوقی و شرعی
3- مسائل فرهنگی- اجتماعی
4- مسائل کالبدی- فضائی و منشر عینی
5- منظر ذهنی
6-
مسائل زیست محیطی
7-
مسائل اقتصادی
در پایان سند اجرائی بر اساس جدول
SWOT برای هر گورستان تهیه شد و برای دو گورستان منتخب به عنوان نمونه طرح حفاظت و بهسازی تا مرحله فاز یک تهیه گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):