برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تعیین مناسب ترین انکوباتور تخصصی جهت راه اندازی در استان هرمزگانگروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  واحد استان هرمزگان 

گروه پژوهشی: معماری- شهرسازی

پژوهشگران: 
کمیلی محمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1383

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان

خروجی طرح: 

احداث پارک پژوهشی استان هرمزگان


نوع: توسعه ای ـ کاربردی

 
تلفن: 10- 6684401-0761

نشانی سازمان مجری: بندر عباس، بندر عباس، ابتدای بلوار دانشگاه، جهاددانشگاهی استان هرمزگان
 

چکیده:

این طرح به منظور شناسایی، تجزیه و تحلیل پتانسیل های بالقوه و بالفعل استان هرمزگان و ارائه راهکار برای توسعه و پیشرفت در زمینه های فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
بنابراین اهداف راهبردی تحقیق حاضر را می توان به 2 دسته تقسیم کرد
:
1- شناسایی ساز و کار و فرایند موجود جهت ایجاد مرکز رشد
2- پیشنهاد بهترین و مناسب ترین مراکز رشد برای استان
اهداف عملیاتی تحقیق که اختصاصا از بررسی، تجزیه و تحلیل توانایی ها و تنگناهای استان نشأت می گیرند عبارت اند از
:
1- بررسی امکانات بالقوه و بالفعل استان در زمینه های مختلف
2- تجزیه و تحلیل داده های موجود از استان در زمینه های مختلف
3- نتیجه گیری در خصوص انتخاب بهترین مرکز رشد در استان هرمزگانکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):