برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

جداسازی ترکیبات «آهن» از «کائولن»گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی متالورژی

پژوهشگران: 
صحاف محمود (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1367

کارفرما: شرکت تهیه مواد غیرفلزی اصفهان

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

این طرح با هدف تغلیظ خاک نسوز «سمیرم» با آنالیز اولیه «CaO=0.57, Al2O3=25.42, To2=%1.49, Fe2O3=%41.46, SiO2=%29.89» می باشد که از طریق کاهش درصد «fe203» موجود تا حداکثر 2% افزایش درصد«Fe2O3+TO2» تا حداقل 40% انجام گرفته است. وجود ترکیبات آهن دار در نسوزها، باعث کاهش نقطه خمیری و مقاومت حرارتی از آن ها می شود. بدین لحاظ جداسازی ترکیبات آهن دار که عمدتا «هماتیتی» و از ترکیبات «کائولن» می باشد انجام و با توجه به نیاز صنایع نسوز ذوب آهن اصفهان، مقدار مجاز آهن به کمتر از 2% رسانده شد.

خلاصه ای از فعالیت های انجام شده عبارتند از:
با توجه به مشخصات «مینرالوژیکی کانسار» مربوط روش های «واسطه سنگین و جیگ»، انتخاب و بر روی دانه های

«10mm+4mm-» کار شد. نتایج به دست آمده نسبتا مطلوب بوده و بر اساس بررسی های میکروسکوپی انجام شده و درجه آزادی به دست آمده از کانی، عملیات جداسازی ترکیبات آهن و تغلیظ سنگ معدن کائولن مجددا انجام و درنتیجه مقدار «Fe2O3» در محصول نهایی به کمتر 2% رسید، سپس با (مطلوب نمودن) «اپتیمم» کردن شرایط فرآیند، کلیه فاکتورهای موثر در عملیات شناسایی و حدود مناسب هر یک مشخص گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):