برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بازیابی داروی ثبوت ویژه رادیولوژیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان آذربایجان شرقی 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1370

کارفرما: معاونت جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

یک مقاله تحت همین عنوان تهیه و در مجله «کیمیا» شماره 3 و 4 سال 1371 به چاپ رسیده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8-3448607-0411

نشانی سازمان مجری: تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، جهاددانشگاهی
 

چکیده:

داروهای ثبوت از ترکیبات مهم و با ارزشی در صنعت عکاسی هستند که بر اساس مواد به کار رفته و درصد آن ها به داروهای ثبوت سیاه سفید، رنگی، تک مرحله ای و … تقسیم می شوند. مواد موجود در داروهای ثبوت شامل «اسید استیک و استات سدیم، زاج سفید و سبز، سولفیت و سولفات سدیم، تیوسولفات سدیم و آمونیم و …» می باشند که در این بررسی با روش های متداول استاندارد، شناسایی و اندازه گیری دقیق کمی شده اند.
طی سال های متمادی، گام های موثری در زمینه ابداع روش های سریع و آسان تجزیه داروهای ثبوت برداشته شده است تا امکان استفاده از نتایج حاصل در زمینه ارزیابی این داروها فراهم گردد. تجربه نشان می دهد عمر داروهای ثبوت را با انجام اعمالی چون تصفیه محلول و خارج نمودن نقره می توان افزایش داد. بدین منظور روش های گوناگونی چون بازاریابی شیمیایی با استفاده از مخازن شیمیایی و با روش مبادله یونی و به ویژه روش الکتریکی برای بازیابی نقره از درون دارو مورد بررسی قرار گرفته است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):