برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طرح سازماندهی فضاهای کاری ساختمان مرکزی سازمان زمین شناسی از لحاظ دسترسی ها و عملکردگروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: معماری

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1382

کارفرما: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

خروجی طرح: 

ارائه مدارک مربوط به گزارش و نقشه های معماری پلان طبقات ساختمان مربوطه


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

هدف طرح استفاده بهینه از فضاهای موجود ساختمان مرکزی زمین شناسی با تغییر وضعیت کالبدی فضاها برای دستیابی به امکان توسعه ارتباطات درون مجموعه ای کارفرما است.
روش اجرا مشتمل بر مطالعه چارت اداری و سازمانی و همچنین استانداردهای مربوطه و تغییرات پیشنهادی در پلان طبقات و نحوه ارتباط فضاها است
.
نتیجه به دست آمده طرح عبارتست از رسیدن مجموعه به امکان گسترش خدمات اداری به وسیله ایجاد فضاهای داخلی بیشتر و دارای ارتباطات منسجم تر
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):