برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

کنترل فرآیند گالوانیزه گرم و بهینه سازی خط تولیدگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: مهندسی مکانیک

پژوهشگران: 
طاهری مرتضی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1380

کارفرما: شرکت روی اندود ایران

خروجی طرح: 

ارائه دانش فنی به کارفرما.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

این پروژه در دو فاز مطالعاتی و اجرایی انجام گرفت. در فاز مطالعاتی اطلاعات علمی برای ارائه گزارش تهیه و در فاز اجرایی حمام های آماده سازی نمونه، سرعت مناسب حرکت ورق، مقایسه کیفیت پوشش گالوانیزه، بررسی عناصر موثر بر گل پوشش و غیره مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج این مطالعه، موجب کاهش دود فوق العاده متصاعد شده از وان گالوانیزه توسط قرص های استاندارد گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):