برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی آلودگی هوای شهر اراک از نظر «SO2»گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان مرکزی (اراک) 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
امانی سعید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1370

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج حاصل از این مطالعه جهت آگاهی مسوولان به «استانداری استان مرکزی» واگذار گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-2777400-0861

نشانی سازمان مجری: اراک، خیابان شهید بهشتی، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 716
 

چکیده:

این طرح ضمن بررسی میزان آلودگی گاز «SO2» در شهر اراک به بررسی روش های نمونه برداری و آنالیز کمی و همچنین منابع آزادکننده آن می پردازد. این طرح سپس به تحقیق و بررسی روش های رفع آلودگی اعم از روش های فیزیکی و شیمیایی پرداخته و در پایان سیستمی را طراحی و به عنوان فیلتر مناسب برای حذف مواد آلوده کننده برای کارخانجات ارائه نموده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):