برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

احداث و مدیریت نهالستان درختان مثمر و غیر مثمرگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: باغبانی میوه کاری

پژوهشگران: 
نصرتی سیدضیا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1386

کارفرما: بخش خصوصی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

تغییر الگوی کشت مزرعه تحقیقاتی گروه پژوهشی اصلاح ژنتیکی گیاهان باغبانی از زراعت به باغبانی مطابق با اهداف و برنامه های گروه پژوهشی از جمله اهداف مهم این طرح می باشد و چگونگی امکان توفیق در این زمینه مهمترین سوالی است که مطرح می باشد. با توجه به زمینه فعالیت تعریف شده گروه پژوهشی اصلاح ژنتیکی گیاهان باغبانی در شاخه میوه کاری و اهمیت پژوهشی، آموزشی و ترویجی تکثیر انبوه ارقام اصلاح شده، در این طرح 5.2 هکتار از مساحت 16.2 هکتاری مزرعه جهاددانشگاهی به تولید انواع نهال های درختان مثمر و غیرمثمر اختصاص یافت. ارقام مورد کشت در این نهالستان مجموعه ای از ارقام تجاری خارجی و بومی بود که با استفاده از روش پیوند بر روی نهال های بذری بومی پیوند داده شدند. همچنین در این طرح برخی از درختان زینتی یا غیرمثمر به طرق مختلف از جمله کشت بذر، قلمه و پیوند تکثیر شدند. برخی از درختان میوه شامل: انواع هلو، شلیل، زردآلو، سیب، گلابی، انگور، خرمالو، انار، به، بادام، گردو، آلبالو، گیلاس و... همچنین درختان زینتی شامل: اقاقیا، ارغوان، ترون، زرشک، زبان گنجشک، توت کاکوزا، بید، چنار، صنوبر، تبریزی و... بودند.
نتایج این طرح شامل تولید بیش از یک میلیون انواع درختان مثمر و غیرمثمر بود که با توجه به روند توسعه پایدار در کشاورزی و لزوم استفاده از ارقام شناخته شده و سالم از لحاظ عوامل پاتولوژیک و نیز لزوم استفاده از نهال های پیوند داده شده به جای نهال های بذری در احداث باغات میوه با موفقیت کامل و تایید سازمان حفظ نباتات انجام گرفت. همچنین در این طرح بازدیدهای متعددی از سوی مراکز دانشگاهی مختلف کشاورزی از روند چگونگی احداث نهالستان صورت پذیرفت.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):