برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه نحوه حفظ و نگهداری از درختان کهنسال تهرانگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: منابع طبیعی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1386

کارفرما: سازمان پارک ها و فضای سبز تهران

خروجی طرح: 

گزارش طرح، نقشه درختان شهر تهران، آلبوم عکس درختان کهنسال شهر تهران به کارفرما ارائه شد.
-
مقاله در همایش ارائه گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

درختان کهنسال علاوه بر نقش فیزیولوژیکی، زیست محیطی و زیبایی های خاص هنری خود، یادآور خاطرات گذشته ما و اجداد ما هستند به همین دلیل تحقیق درباره آنها بعد جهانی پیدا کرده و سازمان های بین المللی طرح های پژوهشی زیادی تهیه و اجرا نموده اند. در ایران نیز این موضوع خود مورد توجه مسوولین فضای سبز قرار گرفته و در صدد تهیه و اجرای طرح های پژوهشی می باشند. این طرح نیز در همین ارتباط انجام شده است.
برای توجیه اقتصادی طرح گفتن همین جمله کافی است که اگر درختی با ارتفاع 15 متر و با عرض تاج پوشش 14 متر از بین برود لازم است تعداد 5400 اصله درخت جوان با حجم تاج پوشش 5
.0 متر مکعب غرس گردد تا بتوانند عمل فیزیولوژیک آن یک درخت را انجام دهند.
در این طرح از مناطق مختلف قدیمی شهر تهران شامل پارک ها، باغ پارک ها، مساجد، امامزاده ها، گورستان های محلی، موزه ها و سایر محل های قدیمی بازدید گردید و درختان چنار، توت، زبان گنجشک و کاج که نسبت به سایر درختان فراوانی بیشتر داشتند نمونه برداری گردید و برای هر یک از درختان وضعیت سلامت، سن، ارتفاع، قطر برابر سینه و قطر یقه به صورت شناسنامه تعیین گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):