برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تکنولوژی ساخت و تولید پوشاک محافظ در برابر حرارت و پاشش مذابگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی امیرکبیر 

گروه پژوهشی: تکنولوژی نساجی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1387

کارفرما: شرکت فولاد خوزستان

خروجی طرح: 

- ثبت اختراع لباس کار پنبه ای مقاوم در برابر آتش و پاشش مذاب در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی.
- ارائه نتایج طرح در قالب مقاله علمی پژوهشی در کنفرانس های ملی
.
- تدوین دانش فنی تولید لباس کار پنبه ای ضد آتش و پاشش مذاب و اقدام به تجاری سازی محصول تولیدی
.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66950981-66465392-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،ساختمان جهاددانشگاهی
 

چکیده:

هدف از اجرای این طرح کاربردی-توسعه ای دست یابی به تکنولوژی تولید لباس کار ضدآتش مناسب افراد شاغل در واحدهای فولادسازی است.
در ابتدا، رفتار الیاف متداول نساجی در برابر حرارت و شعله، تاثیر پارامترهای ساختمانی نخ و پارچه روی سطح حفاظت شده در برابر دمای بالا، روش های متعدد تولید منسوج مقاوم در برابر حرارت و همچنین چند روش ارزیابی خاصیت ضدآتش، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. پس از آن، بهترین راهکار تولید منسوج ضدآتش (مواد اولیه مناسب و روش تولید لباس کار مدنظر) تعیین شد تا در مرحل اجرایی مورد بهره برداری قرار گیرد
.
در مرحله دوم، مراحل تولید لباس کار ضدآتش از مواد اولیه منتخب، انجام گرفت. در جریان تولید مواد میانی و پس از تولید محصول نهایی، ویژگی های فیزیکی و مکانیکی، پارامترهای ارزیابی ضدآتش بودن و ثبات های نوری، شستشویی و سایشی کالای نهایی، به طور کامل بررسی شد. در انتها، لباس کار ضد آتش و پاشش مذاب تولید شده، تحت ارزیابی میدانی قرارگرفت
.
نتایج ارزیابی میدانی کارفرما، نسبتا مطلوب گزارش شد. بر این اساس، لباس محافظ در برابر حرارت و پاشش مذاب تولید شده، ویژگی های لازم را برای استفاده افراد شاغل در واحدهای فولادسازی دارا می باشد، لذا دانش فنی تولید لباس کار پنبه ای ضد آتش و پاشش مذاب تدوین شد
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):