برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه و بررسی در خصوص استفاده از لایه ژئوتکستایل در بستر خاکی و روسازی راه با هدف افزایش ظرفیت باربری روسازی و کاهش عمق شیارهای ناشی از چرخ وسایل نقلیهگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی امیرکبیر 

گروه پژوهشی: مهندسی نساجی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1387

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما حاوی راهنمایی های مفید جهت بکارگیری رئوتکستایلها


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 66950981-66465392-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،ساختمان جهاددانشگاهی
 

چکیده:

بررسی ها نشان می دهد استفاده از ژئوتکستایل در ساختمان راه ها باعث افزایش مدت بازدهی مطلوب راه و کاهش هزینه های نگهداری آن می شود. در این طرح تحقیقاتی یکی از کاربردهای مهم ژئوتکستایل ها مورد مطالعه قرار گرفته است. این کاربرد، استفاده از لایه ژئوتکستایل در بستر خاکی و روسازی راه با هدف افزایش ظرفیت باربری روسازی و کاهش عمق شیارهای ناشی از چرخ وسایل نقلیه است.
جمع آوری اطلاعات و دسته بندی آنها در سرفصل های زیر انجام شد
:
- معرفی انواع ژئوتکستایل ها
- مسائل و مشکلات انواع راه ها
- مکانیزم عملکرد ژئوتکستایل ها مورد استفاده در راه ها
- جمع بندی نتایج و ارائه گزارش نهایی
با جمع بندی مطالعات انجام شده، راهنمایی های مفیدی برای افزایش دانش طراحی راه ها براساس استفاده از ژئوتکستایل ها ارائه گردید. در ادامه با بررسی موضوعات طرح های تحقیقاتی انجام شده در ارتباط با ژئوتکستایل ها، پیشنهاد هایی نیز برای انجام تحقیقات کاربردی موثر، ارائه شد
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):