برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تدوین دانش فنی ساخت سیمان نسوز با 51% آلومیناگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی 

گروه پژوهشی: سرامیک

پژوهشگران: 
پورداوود فرهاد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1380

کارفرما: وزارت صنایع و معادن

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4702533-4702488-4705836-0261

نشانی سازمان مجری: کرج، کیلومتر 15اتوبان قزوین، سه راهی سوپا، بلوار کاوش، مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی، صندوق پست
 

چکیده:

سیمان های نسوز انواع مختلفی دارند که دماهای کاری متفاوتی را از 1000 تا 1700 درجه سانتی گراد تحت پوشش قرار می دهند. این تفاوت نشان از ترکیب و فرمولاسیون اولیه این سیمان ها دارد که در نهایت شکل تولید آن ها را نیز تحت الشعاع قرار می دهد. در این پروژه تمرکز بر سیمانی است با دمای کاری تا 1500 درجه سانتی گراد که معادل سیمان Secar 51 از شرکت Lafarge فرانسه (قدیمی ترین تولید کننده این نوع سیمان ها در جهان) است. مطالعات انجام شده نشان می دهد تنظیم ترکیب از نظر مقادیر Al2O3 و CaO اگر چه یکی از مهمترین پارامترهای ساخت این سیمان ها است، اما اعمال رژیم حرارتی مناسب و مهمتر از آن سرمایش مناسب بر تشکیل فازهای مطلوب سیمانی اثر دارند. از طرف دیگر، مشخص شد ریزی مواد اولیه بر واکنش پذیری آن ها در تشکیل فازهای مطلوب تاثیر داشته، اما دارای محدودیت است. بدین معنی که اگر چه درشت بودن مواد اولیه باعث تاثیر در ایجاد فازهای مطلوب می شود، اما ریزی بیش از حد مواد اولیه نیز تنها باعث افزایش مصرف انرژی در سایش مواد اولیه گردیده و درنتیجه اثر محسوس نخواهد داشت.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):