برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و مشاوره ساخت سیستم تصفیه دود و غبارگیری گالوانیزاسیون گرم ورق های فولادیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: مهندسی مکانیک

پژوهشگران: 
رایگان شهرام (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1380

کارفرما: شرکت روی اندود ایران

خروجی طرح: 

نتایج حاصل از این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

هدف از این پروژه، طراحی و مشاوره در ساخت سیستمی برای حذف دود و غبار موجود از حمام گالوانیزه می باشد. مراحل این پروژه شامل انتخاب مناسبترین نوع سیستم غبارگیری و تصفیه دود با انجام محاسبات لازم برای انتخاب پمپ ها و فن، برج فیلتراسیون و غیره است. پس از ارائه داده های مورد نیاز به کارفرما، در حین ساخت نیز مشاوره انجام می پذیرد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):