برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

معیارها و دستورالعمل های طراحی ژئومکانیکی حفریات معدنیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی امیرکبیر 

گروه پژوهشی: مهندسی معدن

پژوهشگران: 
سالاری راد حسین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: وزارت صنایع و معادن

خروجی طرح: 

نتایج این طرح مشتمل بر یک جلد دستورالعمل می باشد که به منظور کمک به طراحان حفریات معدنی از منظر ژئومکانیکی تهیه شده است. مستندات پیشتیبانی آن نیز به منظور به روز کردن اطلاعات طرح ها در بازه زمانی مشخص، در اختیار کارفرما قرار گرفته است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66950981-66465392-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،ساختمان جهاددانشگاهی
 

چکیده:

در این طرح، تدوین معیارها و دستورالعمل طراحی های ژئومکانیکی حفریات معدنی انجام شده است. وجود چنین دستورالعملی می تواند به کاهش مخاطرات و هزینه های نگهداری حفریات معدنی کمک شایانی نماید.
پس از جمع آوری و بررسی اطلاعات موجود در ایران و سه کشور معدنی جهان به ارائه تعاریف و معیارهای انتخاب روش های مختلف طراحی ژئومکانیکی پرداخته شده است. در ادامه داده های مورد نیاز برای هریک از روش های طراحی و دستورالعمل مراحل مختلف طراحی در معدنکاری با ارائه چارت های نمونه بیان شده است
.
با انجام این طرح، دستورالعمل های لازم جهت طراحی حفریات معدنی از منظر علم ژئومکانیک، تدوین شد و در قالب کتابچه در اختیار وزارت صنایع و معادن قرار گرفت
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):