برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت 157 مجموعه قالب و 82 مجموعه پانل گیج خودروی ملیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه تکنولوژی 

گروه پژوهشی: مهندسی مکانیک

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  خرداد 1380

کارفرما: شرکت قالب های پیشرفته ایران خودرو

خروجی طرح: 

مجموعه های ساخته شده تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66043905-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف خیابان شهید قاسمی، پلاک 79 صندوق پستی: 686-13445
 

چکیده:

در این طرح برای اولین بار طراحی و ساخت تعداد قابل توجهی از قالب ها و پانل گیج های مربوط به قطعات فلزی بدنه خودرو ملی (سمند) مطابق با روشها و استانداردهای روز دنیا انجام شد. در این روشها که به «طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر CAD/CAM» موسوم اند، طراحی قالب ها و ابزارهای کنترلی مورد نیاز برای تولید بر اساس مدل و اطلاعات کامپیوتری (CAD DATA) قطعه و با استفاده از نرم افزارهای طراحی و مدل سازی سه بعدی (CAD) صورت می گیرد. در این روش نیازی به داشتن نمونه فیزیک قطعه نیست. پس از انجام طراحی در مرحله ساخت عملیات ماشین کاری قالب ها و ابزارها نیز با استفاده از برنامه های ایجاد شده توسط نرم افزارهای ماشین کاری (CAM) بر روی ماشین های فرز دارای کنترل کامپیوتری (CNC) انجام می شود.
استفاده از روش های
CAD/CAM در برخی از واحدهای قالب سازی دولتی همزمان و یا قبل از انجام طرح فوق تحت نظارت کارشناسان خارجی به اجرا درآمده بود، ولی در این طرح برای اولین بار بدون انتقال دانش فنی در صنعت قالب سازی کشور تحت مدیریت و نظارت کارشناسان این پژوهشکده، تعداد قابل توجهی قالب و ابزار به روش CAD/CAM طراحی و ساخته شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):