برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی و مطالعات فنی و اقتصادی سرمایه گذاری در معادن کوچک مس تا مراحل الف معدن و کنسانتره ب هیدرومتالورژیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی امیرکبیر 

گروه پژوهشی: مهندسی معدن

پژوهشگران: 
ایران نژاد مهدی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1387

کارفرما: شرکت تحقیقات و کاربردمواد معدنی ایران

خروجی طرح: 

مطالعات انجام شده در جریان اجرای طرح، در قالب یک کتابچه جمع آوری شد و به همراه نرم افزار و اسناد پشتیبان در اختیار کارفرما قرار گرفت.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66950981-66465392-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،ساختمان جهاددانشگاهی
 

چکیده:

هدف از انجام این طرح بررسی قابلیت سرمایه گذاری و برآورد هزینه های اکتشاف، استخراج، فرآوری و هیدرومتالوری از معادن مس با ذخایر کوچک بود.
در این طرح پس از تهیه مشخصات و استانداردهای ذخایر کوچک مقیاس مس در ایران و جهان، این ذخایر از نظر قابلیت استخراج به روش های روباز و زیرزمینی تقسیم شده و از بعد فنی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. پس از معرفی روش های استحصال مس، هر یک از آنها از نظر فنی و اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته تا قابلیت سرمایه گذاری جهت بهره برداری از این ذخایر مشخص گردد. در مجموع پس از ارائه روش های برآورد هزینه های اکتشاف، معدنکاری، فرآوری و هیدرومتالورژی معادن کوچک مس، ضرایب مناسب جهت به روز کردن هزینه های محاسباتی از طریق روابط ارائه شده، پیش بینی شده است. در نهایت براساس نتایج حاصل از بررسی های فنی و اقتصادی، آلترناتیو مناسب جهت بهره برداری از این نوع ذخایر مس انتخاب و بررسی های فنی و اقتصادی بیشتر و دقیق تر انجام و یک نرم افزار برای انجام چنین مطالعاتی توسعه داده شده است
.
انجام این طرح به تهیه نرم افزاری جهت مطالعات دقیق تر فنی و اقتصادی ذخایر مس منجر گردید
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):