برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

فرامین پوسته کنتورگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه تکنولوژی 

گروه پژوهشی: مهندسی مکانیک

پژوهشگران: 
ایمانی محمدولی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1380

کارفرما: شرکت آبفر

خروجی طرح: 

دانش فنی حاصل از این طرح در اختیار کارفرما قرار گرفت.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 66043905-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف خیابان شهید قاسمی، پلاک 79 صندوق پستی: 686-13445
 

چکیده:

اندازه گیری ابعاد خاصی از هر قطعه، توسط فرامین مخصوصی که به طور خاص برای هر بعد ماشینکاری شده طراحی و ساخته می شود، قابل انجام است. کارفرما بنا به نیاز خود، با استفاده از فرامین این طرح، می تواند قطعات ساخته شده سازندگان دیگر را به هنگام تحویل گیری کنترل نموده و رد یا قبولی قطعات را مشخص نماید.
بجز سه مورد فرامین استاندارد، بقیه موارد مخصوص بوده اند. برای هر بعد اندازه گیری، طرح ابتکاری نهایی داده شد و خود هر طرح شامل پیش طرح های قبلی بود. که پس از بررسی مزایا و معایب و نحوه ساخت و کنترل و هزینه آنها، در نهایت طرح بهینه و مناسب برای ابعاد مورد اندازه گیری تعیین و ساخته شده است.
ابعاد دقیق و خاص فرامین نیز با آزمایش های اندازه گیری دقیق کنترل و کالیبره شده و سپس تحویل کارفرما گردیده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):