برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت سیستم اپتیکی تلسکوپ Low Visionگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: فیزیک

پژوهشگران: 
عجمی عاطفه (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1380

کارفرما: دانشکده توانبخشی

خروجی طرح: 

کسب دانش فنی و تولید 20 سری از سیستم مذکور و تحویل آن به کارفرما.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

طبق تعریف Low vision به معنی کم دید یا بینائی جزئی و یا بینائی غیر طبیعی است. به عبارت ساده تر، Low vision به حالتی اطلاق می شود که مقدار بینائی برای احتیاجات شخص کافی نیست. البته طبق این تعریف جراح عروق نیز به یک لوپ نیاز دارد. بنابراین، بر همین اساس هر فردی برای انجام برخی از کارهای خود دچار Low Vision است. طرح درمان برای افراد Low vision صرفا استفاده از قوانین اپتیکی و بزرگنمایی است. امروزه در دنیا از وسایل مختلفی تحت عنوان وسایل کمک بینائی (Low Vision aid) برای درمان این قبیل افراد استفاده می شود و کلینیک های Low vision آن ها را برای بیماران تجویز می نمایند.
در این پروژه پس از شناخت نسبت به عملکرد سیستم های تلسکوپ
Low vision و آشنایی با پارامترهای مهم آن، طراحی اولیه آن انجام شد. برای دستیابی به حداقل بیراهی های ممکن، میدان دید مطلوب و جمع و جور بودن سیستم شیشه هایی انتخاب گردید که نتیجه مطلوب را فراهم نماید. تست و تنظیم مجموعه اپتیکی ساخته شده بر روی نگهدارنده ها، مرحله نهائی این پروژه می باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):