برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تهیه استانداردها و نقشه های فنی جعبه دندهگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه تکنولوژی 

گروه پژوهشی: مهندسی مکانیک

پژوهشگران: 
بابالو حسن (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1379

کارفرما: شرکت قطارهای مسافری رجاء

خروجی طرح: 

دانش فنی تدوین و تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66043905-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف خیابان شهید قاسمی، پلاک 79 صندوق پستی: 686-13445
 

چکیده:

مشکل کمبود دانش فنی در زمینه استانداردها و نقشه های فنی جعبه دنده قطار مسافری مشکلاتی را در زمینه تولید و تحویل گیری (بین سازنده و کارفرما) و کاربرد این مجموع در سطح کشور ایجاد نموده بود. دانش فنی و ارائه شرایط تحویل گیری قطعات و مجموعه های جعبه دنده واگن های مسافری در دو جلد شامل چهار فصل تدوین گردید.
جلد اول شامل: فصل اول- تعیین وظایف قطعات
فصل دوم- نقشه های اجرایی
جلد دوم شامل: فصل سوم: کنترل کیفیت و شرایط تحویل گیری ابعادی قطعه کامل
فصل چهارم: شناسایی و تعیین مشخصات متالورژیکی قطعات
با تدوین اطلاعات لازم و تهیه نقشه های فنی و استانداردها، زمینه تولید بهتر، کیفیت مطلوبتر، هم چنین تحویل گیری راحت تر را فراهم نمود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):