برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و آنالیز باس های قدرت در اینورترهای با سوئیچ IGBTگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده برق 

گروه پژوهشی: برق ـ الکترونیک

پژوهشگران: 
فاضلی مهدی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1388

کارفرما: جهاددانشگاهی واحد علم و صنعت

خروجی طرح: 

بر اساس نتایج و شبیه سازی های صورت گرفته در نرم افزار مربوطه بهترین طراحی باس های DC برای اینورترهای تا قدرت150KVA حاصل و نتایج برای بکارگیری در UPS های صنعتی به جهاددانشگاهی واحد علم و صنعت ارائه شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 77896688-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نارمک، خیابان فرجام، خیابان شهید حیدرخانی، خیابان شهید ملک لو، شماره 9، کدپستی: 16849، صندوق
 

چکیده:

یک از مسایل مهم در طراحی ماژول های قدرت با استفاده از IGBT طراحی باس های قدرت مخصوصا در بخش DC (ورودی) می باشد. در صورت عدم رعایت طراحی مناسب قطعه IGBT سوخته و خسارات زیادی را به وجود می آورد. جهت رسیدن به یک طرح مناسب نیاز به محاسبات باس در نرم افزارای تخصصی و شبیه سازی آن می باشد. در این طرح هدف رسیدن به مناسبترین شکل و ابعاد برای باس های بخش DC در ماژول های IGBT در اینورترهای پرقدرت بوده است به نحوی که بتوان IGBT با ولتاژهای پایین تری را در شرایط کاری بهتر بکار گرفت.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):