برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی لزوم استانداردسازی مشخصات فنی تجهیزات صنعت نفت در سهولت کسب دانش فنی آنها و نقش IPS در آنگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده برق 

گروه پژوهشی: مدیریت صنایع

پژوهشگران: 
میرزرگر مسعود (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1388

کارفرما: دفتر همکاری فناوری ریاست جمهوری

خروجی طرح: 

ـ نتایج این طرح بصورت ارائه کنفرانس در سومین همایش توسعه صنعت نفت و چاپ در بولتن کنفرانس بوده است.
ـ ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما
ـ بکارگیری در سند چشم انداز صنعت نفت.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 77896688-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نارمک، خیابان فرجام، خیابان شهید حیدرخانی، خیابان شهید ملک لو، شماره 9، کدپستی: 16849، صندوق
 

چکیده:

صنعت نفت با توجه به نیاز به خودکفایی و به مشکلات تحریم ها به بازنگری در روند سفارش و خرید احتیاج تجهیزات خود دارد. در این طرح به بررسی اثر استاندارد سازی مشخصات فنی در بومی سازی تجهیزات پرداخته شده و در کنار آن مشکلات موجود به علت عدم رعایت آن در صنعت نفت بررسی گردیده است.
بر اساس نتایج حاصل از این طرح یک نقشه راه برای دستیابی به یک استاندارد ملی پیشنهاد گردیده و با مقایسه این نقشه با دیگر کشورهای پیشرفته اثربخشی آن را بررسی نموده است. نتیجه نهایی طرح ارائه یک روند اجرایی منطبق با نیازهای صنعت و سیاست های کشور در کنار مشکلات سازندگان داخلی تجهیزات بوده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):