برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی استابلایزر صنعتی تکفاز به قدرت 80KVAگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده برق 

گروه پژوهشی: برق ـ قدرت

پژوهشگران: 
فرزی محمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1388

کارفرما: جهاددانشگاهی واحد علم و صنعت

خروجی طرح: 

نتایج طرح جهت بکارگیری در ساخت استابلایزرهای مورد نیاز در طرح های نفتی به جهاددانشگاهی واحد علم صنعت ارائه گردید و بر اساس آن سیستم مورد نیاز ساخته شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 77896688-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نارمک، خیابان فرجام، خیابان شهید حیدرخانی، خیابان شهید ملک لو، شماره 9، کدپستی: 16849، صندوق
 

چکیده:

تجهیزات برقی در صنایع حساس نیاز به یک برق AC ورودی با تلرانس ولتاژ محدود دارند جهت برآورده سازی این نیاز از دستگاه هایی به نام استابلایزر استفاده می گردد. در این طرح بنا به نیاز صنعت نفت به طراحی یک استابلایزر خاص به قدرت 80kVA که دارای مشکلات خاص طراحی می باشد پرداخته شده است. تغییر ورودی در محدوده 10%± بوده و دستگاه می بایست در قدرت تعریف شده و با سرعت مناسب تلرانس ولتاژ را در محدوده 1%± حفظ نموده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):