برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مقایسه انواع روش های Space Vector Modulation از نظر THD و تلفات سوییچینگ در کنترل اینورتر های سه فازگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد خواجه نصیرالدین طوسی 

گروه پژوهشی: مهندسی برق قدرت

پژوهشگران: 
حق شناس مهدی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1387

کارفرما: جهاددانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی

خروجی طرح: 

نتایج این طرح در ساخت اینورترهای سه فاز با قدرت های متفاوت استفاده شده است. در واقع با توجه به توان خروجی اینورتر و با توجه به نتایج این طرح، روش سوئیچینگ آن مشخص می گردد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 5-88466200-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نرسیده به پل سیدخندان، دانشکده برق خواجه نصیر، جهاددانشگاهی واحد خواجه نصیر، صندوق پستی 45253
 

چکیده:

یکی از موارد مهم در طراحی و ساخت اینورترهای سه فاز پرقدرت انتخاب الگوریتم سوئیچینگ مناسب است. انتخاب الگوریتم سوئیچینگ مناسب سبب کاهش تلفات سوئیچینگ در اینورترهای سه فاز می شود. البته در انتخاب روش سوئیچینگ میزان کل اعوجاج هارمونیکی (THD) ولتاژ خروجی نیز باید در مد نظر باشد و بین مقدار THD ناشی از این روش و میزان کاهش تلفات باید مصالحه صورت گیرد. برای کنترل سوئیچ ها می توان از الگوریتم های مدولاسیون فضای برداری (SVM) استفاده نمود، روش های SVM روش های بسیار مناسب برای پیاده سازی بوسیله سیستم های میکروپروسسوری مانند DSP ها هستند. در این پروژه انواع روش های SVM از نوع Bus Clamped برای سوییچینگ اینورترهای پرقدرت شبیه سازی و پیاده سازی شد و نتایج آنها از نظر THD و تلفات سوییچینگ با یکدیگر مقایسه گردیدند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):