برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مدل سازی Dual Bridge Matrix Converter با 18 سوییچ برای بررسی وضعیت دینامیکی این مبدل و طراحی کامل کنترلر قسمت اینورتر و رکتیفایرگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد خواجه نصیرالدین طوسی 

گروه پژوهشی: مهندسی برق قدرت

پژوهشگران: 
حق شناس مهدی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1387

کارفرما: جهاددانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی

خروجی طرح: 

از نتایج این طرح در ساخت Dual Bridge Matrix Converter استفاده شده است و همچنین دو مقاله که حاصل این پروژه است در کنفرانس های IEEE پذیرفته شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 5-88466200-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نرسیده به پل سیدخندان، دانشکده برق خواجه نصیر، جهاددانشگاهی واحد خواجه نصیر، صندوق پستی 45253
 

چکیده:

بطور کلی در مبدل های ماتریسی به دلیل عدم وجود المان های ذخیره کننده انرژی بزرگ مانند سلف و خازن در صورت وجود عدم تعادل در ولتاژ ورودی، ولتاژ یا جریان خروجی نامتعادل خواهد شد. این مشکلی در مبدل ماتریسی مستقیم به سادگی و بدون تغییر در سخت افزار قابل حل نیست، مگر آن که به وسیله کنترل در مبدل ماتریسی غیر مستقیم (Dual Bridge Matrix Converter) این عدم تعادل را به باس DC منتقل نمود.
در این طرح مدل به وسیله Average Model مبدل ماتریسی غیر مستقیم به دست آمد سپس با توجه به مدل، کنترلر مناسب برای قسمت اینورتر و رکتیفایر طراحی شد. این کنترلر به گونه ای است که مبدل در شرایط عدم تعادل ولتاژ ورودی و بار، عملکرد مناسبی داشت. همچنین با کنترل مناسب قسمت رکتیفایر و اینورتر،عملکرد مناسب مبدل در شرایط عدم تعادل ولتاژ و بار بررسی شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):