برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تحقیق پیرامون آموزش غیررسمی زیست شناسیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: زیست شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آبان 1381

کارفرما: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش

خروجی طرح: 

- عرضه دانش فنی به کارفرما
- چاپ گزارش تحقیق تحت عنوان «تحقیق پیرامون آموزش غیر رسمی زیست شناسی»
- راه اندازی خانه علم و طراحی موزه علوم زیست شناسی.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

در کشور ما تاکنون توجه جدی و سازمان یافته به موزه های علوم و خانه های علم مبذول نشده است. هر چند فعالیت های مفید پراکنده ای توسط برخی از نهادهای مسوول صورت گرفته است، لیکن اهمیت این امر، ضرورت تلاش فراوان و سرمایه گذاری بیشتر را ایجاب می کند. رویکرد فعال و توجه جدی مسوولان محترم آموزش عمومی کشور در سال های اخیر به برنامه ریزی و توسعه خانه های علم و تاسیس موزه علوم در وزارت آموزش و پرورش، نویدبخش، آینده ای روشن در جبران این عقب ماندگی است.
مجموعه حاضر مروری به تعریف موزه و خانه علم در ایران و جهان است. این نوشتار بخش اول گزارش مطالعات، چگونگی تاسیس خانه های علم و موزه های علوم در ایران است. و می خواهد خوانندگان خود را با مفهوم موزه، خانه علم و وضعیت این نهادها در کشورهای صنعتی و نیمه صنعتی آشنا سازد و در حقیقت فرهنگ به کارگیری این نهادها را در نظام آموزشی کشور به وجود آورد.
در واقع، موزه های علمی از نظر کیفی نوعی شیوه آموزشی هستند که در کنار نظام های آموزشی متداول و به دور از الزامات رایج این نظام ها در محیط و فضایی متفاوت، جذاب، لطیف، آرام و زیبا، موجبات اثر بخشی بیشتر نظام های آموزشی را فراهم نموده و باعث تقویت و گسترش فرهنگ علمی در کشور می شوند. از آنجا که توسعه علمی نقش محوری و بنیادین در رشد و شکوفایی هر جامعه ای ایفا می کند و پیش شرط دستیابی به توسعه پایدار و بالنده هر کشوری محسوب می شود، توجه و سرمایه گذاری در این زمینه بیش از پیش لازم و ضروری به نظر می رسد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):