برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

اکتشاف سازندهای زمین شناسی برای تولید آجرگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: زمین شناسی

پژوهشگران: 
قربانی منصور (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1381

کارفرما: سازمان صنایع و معادن استان کرمانشاه

خروجی طرح: 

نتایج به کارفرما تحویل گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

مواد اولیه ساخت آجر را می توان از شیل، مارن و رس ها تامین کرد. در این میان هزاران سال بود که واژه آجر منحصر به قطعات سنگی ساخته شده از خاک رس پخته اطلاق می شد، ولی از آنجا که خاک رس مناسب در همه جا یافت نمی شود، از حدود 500 سال پیش به تدریج منابع معدنی دیگری جایگزین آن شد که شیل از جمله این مواد است. از سوی دیگر، اهمیت خاک رس برای کشاورزی آن قدر مهم است که در جوامع پیشرفته استفاده از خاک رس برای تهیه آجر با محدودیت روبرو است. تولید آجر از شیل در سازندهای زمین شناسی به دلیل محدودیت در منابع خاک های کشاورزی سطح کشور و نیز به دلیل وجود زمین های مناسب در استان کرمانشاه و نیاز استان به آجر می باشد. این آجر در مقایسه با انواع مشابه از کیفیت بسیار ممتازی برخوردار است و در نوع خود بی نظیر است.
درباره طرح تهیه آجر از سازندهای زمین شناسی کارهای انجام شده طی چند مرحله انجام گرفت که به قرار زیر می باشد:
1- کارهای دفتری شامل کلیاتی پیرامون آجر، ویژگی های زمین شناسی استان کرمانشاه، طرح تهیه آجر از شیل و سازندهای زمین شناسی، مواد اولیه آجر و غیره
2- مطالعات صحرایی در کل استان
3- نمونه برداری اولیه از 35 منطقه استان از نظر منابع آجر
4- ترانشه زنی و حفر چاهک برای کمک به مطالعات سطحی
5- انجام آزمایش های شیمیایی مربوط به تجزیه عناصر اصلی این آزمایش ها در دو مرحله انجام گرفته است:
الف: 90 نمونه به روش
xrf
ب: 150 نمونه به روش شیمی تر.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):