برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت سیستم بوگیر پودرماهی مافانگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان گیلان 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی

پژوهشگران: 
پنداشته علیرضا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1381

کارفرما: کارخانه پودر ماهی مافان

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-3223563-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت سازمان مرکزی دانشگاه گیلان، کدپستی: صندوق پستی: 3576- 41635
 

چکیده:

از آنجایی که در فرآیند تولید پودرماهی، ترکیبات آروماتیک حاوی بوی نامطلوب متصاعد می شود و سوزاندن این ترکیبات در زمان کوتاه هیچ تاثیری ندارد، بوگیری در این طرح مبتنی بر میعان بخار های تولید شده است که در آن مبدل های حرارتی، دیمیستر، مخازن جدا کننده بخار و مایع، مخازن کربن فعال و سیلیکاژل طراحی و به کار گرفته شده است. دمای سیال مبرد در پوسته مبدل با چرخش در یک سیکل بسته توسط حوضچه و برج خنک کن تنظیم می شود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):