برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعات ژئوالکتریک در اراضی کارخانه سیمان سفیدبنویدگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: زمین شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1381

کارفرما: کارخانه سیمان سفید بنوید

خروجی طرح: 
نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

کارخانه سیمان سفید بنوید در فاصله 25 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان نائین واقع شده است.برای بررسی ساختار زمین شناسی تحت الارضی و مطالعه وضعیت آب های زیرزمینی در اراضی کارخانه، از روش ژئوالکتریک استفاده شده است. با استفاده از این روش، ساختار پدیده های مختلف زمین شناسی از قبیل آبرفت ها، واحدهای سنگی، گسل ها و تغییر رخساره ها و غیره قابل تشخیص و بررسی است. در این پروژه اقدام به برداشت بیش از 140 سونداژ الکتریکی با خط جریان 1000 متر گردید. با عنایت به نقشه های تهیه شده و زمین شناسی عمومی منطقه وضعیت آب زیرزمینی محدوده مورد مطالعه در قالب دو شاخصه واحدهای سنگی و رسوبات آبرفتی مورد بررسی قرار گرفت.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

گزارش نهایی طرح تهیه و به کارفرما تحویل گردید.Keyword(s):