نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تولید رینگ مسی دستگاه کاستینگگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: ساخت و تولید

پژوهشگران: 
طاهری مرتضی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1387

کارفرما: شرکت آلومتک

خروجی طرح: 

تعداد 20 عدد چرخ مسی تهیه شد و تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

در روش ریخته گری پیوسته آلومینیوم جهت تولید پیوسته شمش، از چرخ مسی به عنوان کریستالیزاتور استفاده می شود. این چرخ بایستی از خواص ویژه ای نظیر بالاترین هدایت الکتریکی و حد تجدید تبلور برخوردار باشد. در این طرح ساخت چرخ های مسی با ابعاد و مشخصات مورد نظر به انجام رسیده است.
مراحل و روش های اجرایی عبارتند از:
-
ریخته گری آلیاژ مس- نقره با بالاترین حد هدایت الکتریکی (حدود 100%)
-شکل دهی گرم و تبدیل به رینگ شمش ریخته شده
-ماشین کاری جهت رسیدن به قطعه نهایی موردنظر

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):