برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

چگونگی استقرار نظام مدیریت ایمنی و بهداشت (Ohsas 18001) در پتروشیمی اراک و نظارت بر اجرای آنگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی

پژوهشگران: 
عمیدپور مجید (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1381

کارفرما: شرکت پتروشیمی اراک

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4702533-4702488-4705836-0261

نشانی سازمان مجری: کرج، کیلومتر 15اتوبان قزوین، سه راهی سوپا، بلوار کاوش، مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی، صندوق پست
 

چکیده:

در این پروژه فعالیت های ذیل صورت گرفت:
- بررسی شرایط موجود در مجتمع پتروشیمی اراک از نظر مطابقت با مفاد مدیریت نظام ایمنی و بهداشت و شناسایی موارد عدم تطابق
- بررسی واحدهای مختلف فرآیندی و تهیه فهرست پتانسیل های خطر در هر کدام و شناسایی معضلات موجود در هر واحد و ارائه راهکارهای حذف و یا کاهش آن در حد استاندارد
- تنظیم دستورالعمل ها و روش هایی برای استقرار نظام مدیریت ایمنی و بهداشت
- آموزش ممیزین و نظارت بر آموزش مورد نیاز کارکنان به ویژه نیروهای ایمنی و آتش نشانی
- انجام ممیزی به منظور رفع نواقص ارائه شده در گزارش های ممیزین
- بازنگری مستندات و سوابق و مدارک و آماده سازی برای ممیزی خارجیکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):